Geselecteerde boekhouders Makkelijk vergelijken Offertes in je inbox

Wat doet een accountant?

Een accountant houdt zicht op de financiële huishouding van een onderneming. De accountant analyseert de cijfers van een onderneming en bespreekt zijn bevindingen met klanten. Door het inzicht in de financiën van de onderneming ziet een accountant waar kansen liggen, bijvoorbeeld waar nog winst te behalen is. Ook ziet een accountant of er sprake is van fraude. Voor een accountant is het belangrijk dat hij advies kan geven. Adviezen van een accountant kunnen letterlijk geld opleveren, daarom is heldere communicatie een belangrijk onderdeel van accountancy.

Het beroep accountant

Een accountant doet ook de financiële controle. Hij zet jaarlijks de cijfers voor de jaarrekening op een rij. Uit dit overzicht komt naar voren waar geld uitgegeven is en hoe veel er is binnengekomen. De accountant controleert of de uitgaven en inkomsten kloppen en geeft hiervan een verklaring af. Deze verklaring is belangrijk voor onder meer banken, aandeelhouders en de overheid. Dit zijn namelijk de financiële partners van een onderneming. Wat een accountant doet is dus heel belangrijk voor een onderneming.

Beschermd beroep

Accountant is een beschermd beroep. Dit betekent dat niet iedereen zich zomaar accountant mag noemen, maar dat je deze titel moet verdienen door middel van een opleiding. Er bestaat onderscheid tussen een AA accountant (Accountant-Administratieconsulent) en een RA accountant (Registeraccountant). De AA accountant heeft de titel verdiend dankzij een afgeronde opleiding HBO Accountancy en de RA accountant heeft een opleiding op universitair niveau met succes afgesloten. Bij een accountant kun je er van uitgaan dat de betreffende persoon een goede kennis heeft van de theorie. Een accountant is ook verplicht om zijn kennis op het gewenste niveau te houden door middel van opleidingen. Ondernemers die op zoek zijn naar een accountant, vinden deze doorgaans bij een accountantskantoor.

Werkzaamheden

  • Het opstellen van accountantsverklaringen
  • Opgestelde jaarrekeningen controleren
  • Het inrichten/opzetten van de boekhouding
  • Controle van de bedrijfsadministratie

Betrokkenheid

Het contact met een accountant is vaak op vaste momenten in het jaar en voor advies eventueel tussendoor. Een accountant is daarom meestal minder begaan bij de bedrijfsvoering dan een boekhouder. Het controleren van je boekhouding neemt immers minder tijd in beslag dan het beheer.

Aansprakelijkheid

Een accountant is bij wet verplicht tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer het onjuist uitvoeren van de werkzaamheden nadelige financiële gevolgen heeft voor jouw bedrijf, dan is de schade hiervan terug te voeren op de verzekering van de accountant. Ondernemers hebben dus de zekerheid dat zij financiële schade door toedoen van een accountant vergoed krijgen.

Kosten

Bij het tarief van een accountant moet je rekening houden met een bedrag van € 70,- tot € 150,- per uur. Daarbij is er ook nog onderscheid tussen een AA accountant en een RA accountant, waarbij het tarief van de laatste begint bij € 150,- per uur en kan oplopen tot € 300,- per uur. Uiteraard zal het inhuren van een RA alleen nodig zijn voor de zeer grote bedrijven.

Wat heb je nodig

Heb jij een groter bedrijf en heb jij vaak te maken met complexe vraagstukken en behoefte aan veel ondersteuning op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch gebied, dan zal een accountant waarschijnlijk de beste keuze voor je zijn. Voor een zzp’er, eenmanszaak of klein MKB is een boekhouder doorgaans meer dan voldoende.

boekhouders administratiekantoor