Geselecteerde boekhouders Makkelijk vergelijken Offertes in je inbox

Wat is een jaarrekening

Als ondernemer wil je natuurlijk weten hoe jouw bedrijf het 't afgelopen boekjaar heeft gedaan. Zeker als je een startup bent met een zzp of mkb onderneming. Om een duidelijk beeld te krijgen van de financiële situatie van je onderneming in het verleden, maak je elk jaar de jaarrekening op. Elk bedrijf stuurt de jaarrekening naar de Kamer van Koophandel (KvK). De jaarrekening wordt opgesteld door de boekhouder. Direct in contact komen met betaalbare boekhouders, bijvoorbeeld in de regio Amsterdam of Den Haag? Vraag gratis offertes aan.

De jaarrekening is een jaarlijks financieel eindverslag van je onderneming. De boekhouder moet de jaarrekening opstellen aan de hand van de financiële administratie van jouw bedrijf. Het is dus erg belangrijk en zelfs wettelijk verplicht om alle boekstukken, onder andere: bonnen, facturen en bankafschriften goed te bewaren in een administratiesysteem.

De jaarrekening bestaat uit drie onderdelen:

 • de balans per 31 december
 • de resultatenrekening
 • een toelichting op beide

Wat moet er in de jaarrekening staan?

Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide.

kosten-man

  "De boekhouder geeft een

  helder zicht op het afgelopen boekjaar."

  Wat is een balans?

  Een balans is een momentopname die door de boekhouder wordt opgemaakt. De balans is een overzicht van schulden en bezittingen van je onderneming. Dit overzicht van de financiële situatie van je onderneming maakt de boekhouder vaak aan het einde van ieder boekjaar. Een boekjaar loopt parallel aan een kalenderjaar. De datum van de balans is dan ook 31 december.

  Alle bezittingen van je bedrijf noem je in de boekhouding de activa. De activa zet de boekhouder aan de linkerkant van de balans. De schulden van je bedrijf, noem je passiva. De passiva zet de boekhouder aan de rechterkant van de balans. Uiteindelijk zijn bezittingen en schulden aan beide kanten van de streep gelijk. Vandaar de naam: balans.

  Heb je een boekhouder nodig?
  Alleen betrouwbare boekhouders Offertes bij jou in de buurt
  pijtje wijzend naar rechts

  "Maak betere zakelijke beslissingen op basis van een realistisch uitgangspunt."

  Wat is een winst- en verliesrekening?

  Een winst- en verliesrekening, resultatenrekening, of exploitatierekening is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven in een periode. De winst- en verliesrekening eindigen we met de behaalde winst of verlies over die specifieke periode. Het opstellen van de winst- en verliesrekening doet de boekhouder en vormt, net als de balans, een vast onderdeel van de jaarrekening die je ieder jaar naar de KvK moet sturen.

  Wat staat er in de toelichting van de jaarrekening?

  De toelichting op de jaarrekening is bij ondernemingen met een klein rechtspersoon, een korte beschrijving van hoe de balans tot stand is gebracht en het aantal werkzame personen bij het bedrijf. Bij grote ondernemingen is de toelichting op de jaarrekening groter, met toevoegingen over onder andere de bestuurlijke betalingen.

  Het verschil tussen de fiscale jaarrekening en bedrijfseconomische jaarrekening

  Als ondernemer heb je te maken met twee soorten jaarrekeningen: 1. de fiscale jaarrekening voor de fiscus en 2. de bedrijfseconomische jaarrekening voor de aandeelhouders en het Handelsregister van de KvK. De jaarrekeningen kunnen van elkaar verschillen.

  1. De fiscale jaarrekening
  Fiscaal wil zeggen: het heeft te maken met belastingen. De fiscale jaarrekening is voor de fiscus. In de Wet Vennootschapsbelasting (Wet Vpb) staat dat elke onderneming vennootschapsbelasting moet betalen over de fiscale winst van de onderneming. De heffing van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, bepaalt de Belastingdienst op basis van deze fiscale winst. Met de fiscale jaarrekening wordt de fiscale winst van jouw onderneming berekend.

  2. De bedrijfseconomische jaarrekening
  De daadwerkelijke situatie van een onderneming, los van de fiscale normen, bekijk je met de bedrijfseconomische jaarrekening. Het geeft een bedrijfseconomisch beeld van de vermogenssituatie en de resultaten van de onderneming. De bedrijfseconomische jaarrekening gebruik je voor de (her)financiering of verkoop van de onderneming.

  Als BV moet je de bedrijfseconomische jaarrekening aanbieden aan jouw financiers, de aandeelhouders of leden en soms aan bijvoorbeeld je bank voor de aanvraag van een hypotheek. Dit is ook de jaarrekening die je als BV openbaar maakt. De bedrijfseconomische jaarrekening moet je dan voor weergave deponeren in het Handelsregister van de KvK.

  Stille reserve
  Omdat beide jaarrekeningen van elkaar verschillen, ontstaat er een verschil tussen de jaarrekeningen. Dit verschil noemen we in de boekhouding de 'stille reserve.' Een voorbeeld hiervan is het verschil tussen de aanschafwaarde van een object, min de afschrijvingen, en de marktwaarde (economische waarde) die het object op dat moment vertegenwoordigt.

  Accountantsverklaring
  Soms is het nodig om bij een jaarrekening, ook een accountantsverklaring toe te voegen. Een onafhankelijk rapport van de accountant die de jaarrekening controleert.

  boekhoudkantoor stelt jaarrekening op voor ondernemer
  boekhouder maakt boekhoud overzicht

  "Doelgericht samengestelde jaarrekening voor fiscus, aandeelhouders en KvK."

  Het grootste netwerk boekhouders

  Bespaar kosten op je boekhouder

  Gratis en veilig offertes vergelijken