Geselecteerde boekhouders Makkelijk vergelijken Offertes in je inbox

Hoe doe je btw-aangifte?

Wanneer je een bedrijf start of overneemt, krijg je meestal te maken met omzetbelasting. Btw-aangifte doen kun je in principe zelf. Wanneer geldt welk percentage? En: hoe vraag je belasting terug?

Wat is btw-aangifte?

Btw staat voor ‘belasting toegevoegde waarde’. Het is de belasting die je betaalt over de gemaakte omzet. De btw kun je per maand, kwartaal of jaar betalen.

Hoe vaak je precies aangifte moet doen, staat in het bericht dat je ontvangt van de Belastingdienst na jouw inschrijving in het Handelsregister. In de meeste gevallen doen ondernemers per kwartaal aangifte voor de btw, maar er zijn uitzonderingen, afhankelijk van wat je inkomsten zijn.

Vrijstelling

In Nederland zijn de volgende beroepen vrijgesteld van omzetbelasting:

 • collectieve belangenbehartiging
 • beleggingsgoud
 • componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten
 • fondsenwervende activiteiten
 • kantines
 • gezondheidszorg
 • jeugd- en jongerenwerk
 • uitvaartondernemers
 • kansspelen
 • financiële diensten en verzekeringen
 • kinderopvang
 • levering roerende bedrijfsmiddelen
 • lezingen, excursies en rondleidingen
 • sociaal-culturele instellingen onderwijs
 • sportorganisaties en sportclubs
 • onroerende zaken
 • postdiensten
 • radio en televisie
 • samenwerkingsverbanden (koepelvrijstelling)

Als je van omzetbelasting bent vrijgesteld, dan mag je ook geen btw rekenen op facturen voor klanten of opdrachtgevers en moet je hierop altijd vermelden dat er sprake is van een vrijstelling.

Maak jij zowel vrijgestelde als belaste omzet? Dan moet je deze inkomstenbronnen opsplitsen in je administratie. Het is in dat geval verstandig om bij de Belastingdienst na te gaan wat de gevolgen zijn voor jouw situatie.

Btw- tarieven

Er kunnen verschillende tarieven gelden voor specifieke goederen en/of diensten kunnen gelden. Er zijn in totaal drie tarieven van toepassing zijn op werkzaamheden.

Het algemene btw-tarief is 21%. Dit tarief geldt voor alle goederen en diensten die niet vrijgesteld zijn van omzetbelasting en ook niet onder het 6- of 0%-tarief vallen.

Het verlaagde btw-tarief van 6%: er is sprake van een aantal goederen waarvoor je het verlaagde tarief van 6% mag gebruiken. Het gaat dan om de volgende zaken:

 • agrarische goederen
 • boeken en periodieken
 • water
 • voedingsmiddelen
 • geneesmiddelen
 • kunst, verzamelvoorwerpen en antiek
 • hulpmiddelen
 • boeken

Ook diensten komen in aanmerking komen voor het verlaagde 6% tarief:

 • diensten van de fietsenmaker
 • diensten van de kapper
 • schoenreparatie, kleding- en leerreparatie
 • renovatie en herstel van woningen
 • personenvervoer
 • logies- en kampeergelegenheid bieden
 • uitvoerende kunsten
 • diensten aan agrariërs
 • cultuur en recreatie
 • sporten

Het btw-tarief van 0% geldt voor de volgende goederen:

 • export van goederen
 • visvangst
 • goederen die nog niet zijn ingevoerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor een Nederlands bedrijf dat in het buitenland in- en verkoopt, maar waar nog een bedrijf tussen zit voor het daadwerkelijk invoeren.
 • accijnsgoederen
 • goederen die je levert aan of in een btw-entrepot. Dit geldt bij goederen die lang in opslag liggen. Vanuit de opslag kopen handelaren delen op, het gaat hierbij vaak om internationale partijen.
 • de levering en de bevoorrading van schepen en vliegtuigen Dan moet je altijd het 0%-tarief hanteren en geen btw in rekening brengen. Op de factuur vermeld je in dat geval standaard ‘0% btw’.

Ook sommige diensten komen in aanmerking voor het 0% tarief:

 • diensten bij im- en export buiten de EU, zoals het regelen van opslag of daarbij bemiddelen
 • werkzaamheden aan goederen die uitgevoerd worden naar niet-EU-landen, bijvoorbeeld reparaties
 • internationaal personenvervoer en bijbehorende diensten, zoals bagage inladen.
 • bemiddeling bij vervoer, opslag en invoer

Btw-aangifte doen

Als je bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) stuurt de fiscus je automatisch (en eenmalig) de eerste btw-aangifte toe. Je kunt ervoor kiezen om in te stellen dat je elke keer een e-mail krijgt als je aangifte moet doen voor de omzetbelasting. Het is de bedoeling dat je op dit formulier de btw aangeeft over de periode waarin je bent gestart met jouw onderneming, dus óók wanneer je in de startfase feitelijk nog geen omzet hebt gedraaid.

Wanneer blijkt dat je btw moet betalen, zal de fiscus jou een naheffingsaanslag toesturen. Het kan echter ook zijn dat jij juist geld terugkrijgt van de Belastingdienst. In dat geval heb je recht op een zogenoemde teruggaafbeschikking en krijg je het teveel betaalde bedrag teruggestort op jouw (zakelijke) rekening.

Als je digitaal aangifte doet ontvang je van de fiscus een speciale gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee je kunt inloggen op het beveiligde gedeelte van de Belastingdienst-website. Je kunt ook aangifte doen met eigen aangifte- of administratiesoftware.

Wat te doen bij een eerder gemaakte fout

Als je tijdens het bijwerken van je zakelijke administratie erachter komt dat je bij een eerdere aangifte te veel of te weinig btw hebt berekend, dan kan dit bedrag niet verrekenen met de eerstvolgende btw-aangifte, behalve bij een bedrag van duizend euro of minder.

Gaat het om een bedrag van meer dan duizend euro? Dan moet je met een zogenoemde suppletie omzetbelasting de correcties doorgeven op de eerder ingediende btw-aangifte. Dit kan vanaf 2018 alleen digitaal. Met de suppletie kun je aangiftes over een specifiek aangiftevak of een heel boekjaar corrigeren.

Als je er niet uitkomt neem dan contact op met een boekhouder.

Btw-aangifte doen